Проаналізовано виконання місцевих бюджетів області за 11 місяців 2011 року

Сьогодні, 22 грудня, на засіданні Колегії Львівської облдержадміністрації розглянуто питання про виконання місцевих бюджетів області за 11 місяців 2011 року.

Про виконання місцевих бюджетів області за 11 місяців 2011 року доповів начальник головного фінансового управління Львівської облдержадміністрації Олег Демків.

Як повідомив Олег Демків, за доходами загального фонду планові завдання з урахуванням змін виконано у січні-листопаді поточного року на 93,9 відсотка (недоодержано 179,7 млн. грн.). Значне невиконання завдань допущено у містах Самборі (невиконання – 21,6%), Бориславі (17,7%), Трускавці (17,3%), Дрогобичі (14,8%), Стрию (11,8%), а також Старосамбірському (16,8%), Перемишлянському (15,6%) та Самбірському (10,5%) районах.

Показники Міністерства фінансів України за доходами делегованих повноважень у січні-листопаді 2011 не виконано у містах Львові (недоодержано 22,4 млн. грн. або 2,4%), Дрогобичі (2,3 млн. грн. або 4%), Самборі (1,8 млн. грн. або 6,1%), Стрию (2,9 млн. грн. або 3,7%), Трускавці (1,7 млн. грн. або 6,6%), Дрогобицькому (0,7 млн. грн. або 6,4%), Миколаївському (1,8 млн. грн. або 7,6%), Мостиському (1,3 млн. грн. або 6,7%), Самбірському (1,0 млн. грн. або 8,1%) та Старосамбірському (1,4 млн. грн. або 7,5%) районах.

Значне відставання допущено з надходження платежів до обласного бюджету. Показники Мінфіну обласним бюджетом виконано на 96,4 відсотка (недоодержано 25 млн. грн.).

При загальнообласному збільшенні надходжень доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, порівняно з відповідним періодом минулого року на 8,4%, у 12 зведених бюджетах міст та районів області допущено їх спад, зокрема найбільше у м.Трускавці (на 1,3 млн. грн.), Миколаївському (на 2,3 млн. грн.), Яворівському (на 1,4 млн. грн.), Старосамбірському (на 0,9 млн. грн.), Дрогобицькому (на 0,8 млн. грн.), Самбірському (на 0,7 млн. грн.), Перемишлянському (на 0,5 млн. грн.), Мостиському (на 0,4 млн. гривень).

Загалом сума недоїмки до місцевих бюджетів за 11 місяців 2011 року становить 73,9 млн. грн., з них найбільша заборгованість допущена з плати за землю – 30,2 млн. грн., податку на доходи фізичних осіб – 24,8 млн. грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 5,7 млн. грн., екологічного податку та збору за забруднення навколишнього природного середовища – 6,8 млн. грн., єдиного податку – 1,2 млн. гривень.

Найбільше заборгували місцевим бюджетам платники м.Львова – 24,6 млн. грн., м.Червонограда – 8,9 млн. грн., Сокальського району – 11,4 млн. грн., м.Дрогобича та Дрогобицького району – 6,3 млн. грн., м.Стрия та Стрийського району – 4,2 млн. грн., Яворівського району – 3,9 млн. грн., Жидачівського району – 2,6 млн. грн., Сколівського району – 1,6 млн. грн.

Втрати обласного бюджету через наявну недоїмку загалом становлять близько 11,8 млн. грн., у тому числі податку на доходи фізичних осіб - 6,2 млн. гривень.

За оперативними даними на 1 грудня поточного року кредиторська заборгованість в цілому по області за загальним фондом становить 235,4 млн. грн. та збільшилася порівняно з початком року в 1,5 рази через невиконання планових завдань за доходами загального фонду деяких місцевих бюджетів і неоплатою територіальними казначейськими службами платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Разом з тим, відсутня протермінована заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Проте з порушенням термінів виплачується заробітна плата працівникам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів міст Борислава, Дрогобича, Самбора, Бродівського та Самбірського районів.

Заслухавши доповідь начальника головного фінансового управління Олега Демківа «Про виконання місцевих бюджетів області за 11 місяців 2011 року», Колегія Львівської облдержадміністрації дала доручення районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласним установам та організаціям, структурним підрозділам ЛОДА.

З метою успішного завершення бюджетного року та покращення фінансового стану місцевих бюджетів в наступному році дані, зокрема, такі доручення:

- Забезпечити у 2012 році проведення дієвих заходів, спрямованих на забезпечення збільшення надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів області, зокрема за рахунок можливого залучення до оподаткування на території області структурних підрозділів юридичних осіб, які зареєстровані і перебувають на податковому обліку за межами області.

- З метою недопущення втрат доходів місцевих бюджетів не допускати зміни зарахування та сплати у 2012 році податку на доходи фізичних осіб суб’єктами господарювання посеред бюджетного року до різних бюджетів. Забезпечити зарахування сум податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів, як це було враховано Міністерством фінансів України при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2012 рік.

- Забезпечити максимальне погашення наявної недоїмки з податку на доходи фізичних осіб та плати за землю.

- Посилити контроль за недопущенням випадків виплати заробітної плати працівникам підприємств та організацій „у конвертах”, а також фактів виплати заробітної плати працівникам без перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб.

- З метою розширення бази оподаткування з податку на доходи фізичних осіб активізувати роботу щодо припинення фактів нарахування заробітної плати окремими суб’єктами господарської діяльності нижче встановленого законодавством мінімального рівня та виплати її з порушенням вимог законодавства.

- Забезпечити дотримання вимог основних напрямків бюджетної політики Львівської області на 2012 рік щодо формування обласної програми капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення в частині концентрації фінансового ресурсу на найважливіших та з найвищим рівнем готовності об’єктах.

- Провести інвентаризацію централізованого постачання медикаментів та виробів медичного призначення за кошти державного бюджету на виконання загальнодержавних програм та заходів програмного характеру для лікування хворих на СНІД, туберкульоз, онкологічні та серцево-судинні захворювання, з нирковою недостатністю та трансплантованими органами.

- Підготувати пропозиції Міністерству охорони здоров’я України та Міністерству фінансів України щодо застосування екологічного коефіцієнта для бюджетів міст і районів. Вивчити можливості формування офіційних статистичних даних щодо екологічного стану територій в розрізі міст і районів.

- Спільно з громадськими організаціями удосконалити механізм пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у випадку амбулаторного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з урахуванням фінансового ресурсу на цю мету та фактичного контингенту одержувачів пільг.

- Розробити комплексну цільову програму соціальної підтримки населення області із визначенням результативних показників (витрат, продуктивності та ефективності), однотипних категорій громадян, які належать до найбільш соціально вразливих верств населення та потребують допомоги (одинокі інваліди, інваліди з психічними розладами, малозабезпечені сім’ї, малозабезпечені та одинокі матері, сім’ї, у яких проживає 4 і більше дітей тощо), граничних розмірів допомоги.

- Провести детальний аналіз даних про споживання бюджетними установами енергоносіїв у натуральних показниках за 2011 рік порівняно з 2010 роком і дати принципову оцінку роботи керівників бюджетних установ за недотримання встановлених лімітів та збільшення обсягів споживання енергоносіїв. Посилити контроль за дотриманням бюджетними установами лімітів використання енергоресурсів, затверджених рішеннями відповідних рад.

- Під час формування проекту обласного бюджету на 2012 рік передбачити цільові видатки на проведення заходів з енергозбереження.

- Забезпечити в повному обсязі фінансування видатків із заробітної плати, оплати спожитих енергоносіїв та інших захищених статей витрат, зменшення на кінець поточного року кредиторської і дебіторської заборгованостей в установах, які фінансуються з відповідних місцевих бюджетів.

- З метою концентрації ресурсів місцевих бюджетів на здійснення першочергових антикризових заходів провести інвентаризацію місцевих програм, за результатами якої визначити повноту фінансування бюджетних програм, результативність та ефективність, з урахуванням результатів аналізу прийняти рішення про припинення або продовження терміну їх виконання у 2012 році. Відійти від практики реалізації програм, що передбачають витрати з утримання установ. Упорядкувати та оптимізувати кількість бюджетних програм і головних розпорядників бюджетних коштів.

- Визначені до виконання у наступному бюджетному році програми повинні відповідати вимогам програмно-цільового методу бюджетування (містити показники якості, ефективності та результативності виконання), прогнозуватися на весь період реалізації програми і затверджуватися у грошових показниках терміном лише на 1 (один) бюджетний рік, а також відображати мету (кінцевий результат).

- Забезпечити проведення дієвих заходів, спрямованих на збільшення надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів області, зокрема за рахунок зменшення заборгованості із заробітної плати і платежів до місцевих бюджетів, перегляду договорів оренди землі, комунального майна та ставок місцевих податків і зборів.

- З метою забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплати енергоносіїв та інших захищених статей витрат вжити додаткових заходів щодо максимального збалансування відповідних місцевих бюджетів, мінімізації бюджетної заборгованості на кінець поточного року, створивши таким чином сприятливі умови для формування відповідних проектів бюджетів на 2012 рік.

-Під час формування місцевих інвестиційних програм на 2012 рік забезпечити зосередження фінансових ресурсів на завершенні будівництва (реконструкції) об’єктів, виведенні об’єктів соціально-культурного призначення з аварійного стану та фінансуванні енергозберігаючих проектів і заходів.