Законодавство з питань інвестицій

Законодавчі умови іноземного інвестування в Україні

           З метою створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України та збільшення його обсягів значна увага приділяється питанням удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо державного регулювання процесів іноземного інвестування.  

Інвестиційна діяльність регулюється такими Законами України:

  1. Закон України № 1560-XII від 18.09.1991 “Про інвестиційну діяльність”.

2. Закон України № 93/96-ВР від 19.03.1996 “Про режим іноземного інвестування”.

3. Закон України № 2299-III від 15.03.2001 “Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)”.

4. Закон України № 997-XIV від 16.07.1999 “Про концесії”.

5. Постанова Кабінету Міністрів України № 666 від 02.08.2005 “Про утворення Українського центру сприяння іноземного інвестування”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України № 384 від 01.06.1995 “Про Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки”.

7. Постанова Кабінету Міністрів України № 937 від 07.08.1996 “Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна”.

8. Указ Президента України № 300/2006 від 10.04.2006 „Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності”.