Охорона здоров'я

Про роботу ЛПУ Городоцького  району за   2016 рік та  завдання на 2017р.

 1. Населення

На 1.01.2016  року населення  району складало 68943 осіб , діти  до  14-и років 11650 , діти – підлітки - 2102 ; дорослі - 55191, особи працездатного  віку – 39996 , особи  пенсійного  віку-16606 , діти до 1-го року - 788 , жінки фертильного віку – 16652.

2.Демографічні  показники

         Показник народжуваності  збільшився  на 0,1  проміле.

В  2015році  народилось 764  дитини , в  2016році в районі народилось 774 дитини.

         Показник  народжуваності  в 2016році 11,2проміле , в  2015році  11,1 проміле.

         Загальна  смертність  зменшилась  на 0,3проміле.

         Природній приріст в 2016році (-3,5), в 2015році- (3,9) зменшився на 0,4.

3. Показники смертності населення

         Загальна  смертність на 1000 населення 14,7 в 2016році, в 2015році-15,0. Малюкова смертність в 2016році  3,9 в 2015році -1,3. Померло  2 дітей, одна  дитина з внутрімозковим крововиливом, друга  дитина - уточнена вада серця. Обидва  випадки малюкової  смертності не відворотні.

     Кількість померлих у 2016 році  складає 1016 осіб, а у 2015 році – 1031.

4.Матеріально-технічна  база

         На  базі закладів охорони здоров’я  району 71 будівля, з  них  12  потребують  капітального  ремонту. В даний  час будується  терапевтичний  корпус на  50  ліжок. Проведено капітальний  ремонт АЗПСМ  м.Городок, проведена  реконструкція АЗПСМ : с.Заверещиця, с.Мшана, с.Нове Село, ФВПів :с.Шоломиничі, с.Мавковичі. Відкрито ФАП с.Годвишня в новому приміщенні.

         В  2016році  придбано за бюджетні  кошти , а також в порядку доброчинності наступне дорого вартісне медичне  обладнання , оргтехніку:

         - системний  блок -66,2тис.грн. ;

         - монітор-5шт.-16,6тис.грн. ;

         - багатофункціональний  пристрій -5,6тис.грн.;

         - електрокардіограф- 42,0 тис.грн.;

         - аквадистилятор -13,1тис.грн. ;

         - апарат для  визначення електролітів- 89,0тис.грн.;

         - датчик до УЗД апарату-140,0тис.грн. ;

         - фетальний  монітор -8,3 тис.грн. ;

Городоцький районний ЦПМСД придбав  системний блок-6,0тис.грн., монітори-5шт. -10,5тис.грн.

5. Виконання  річного  бюджету

         Бюджетом  на 2016 рік було затверджено 59087.3 тис.грн., виконано-58424,4 тис.грн .,  що становить 98.8% від затвердженого бюджету.

-       профінансовано _58424,4_ тис. грн., __98,9_ % до затвердженого бюджету     профінансовано до мінімальної розрахункової потреби __100_ %

-       заборгованiсть по заробiтнiй платi    ___-________ тис.грн.

-       заборгованість по індексації _____-______________тис.грн.

-       середня вартість 1 л/дня по медикаментах____11,80___грн.

-       отримано позабюджетних коштів __1173,5___ тис.грн., _17,02__грн. на 1 мешканця

-       якi заходи вжито з економiї бюджетних коштів і як використано зекономлені кошти:_____

Скорочення чисельності працівників  5,5 посад – 34,7 тис.грн.,

Надання відпусток без збереження зар.плати – 64,0 тис.грн.

Відновлення бюджетних коштів за рахунок коштів спецфонду -175,2 тис.грн

Проведення заходів з енергозбереження – 393,1 тис.грн.

Ненадання замін при відпустках  та тимчасовій втраті працездатності – 309,6 тис.грн.

Залишок коштів, перехідний на 2017 р.- 465,2 тис.грн.: заробітна плата – 124,5 тис.грн.,

 харчування пацієнтів – 57,0 тис.грн., послуги – 40 тис.грн.,  закупівля предметів і матеріалів – 91,8 тис.грн., виплата за медикаменти по пільгов. рецептах  - 203,0 тис.грн.

6. Мережа  лікувальних  закладів

                

Тип закладу

Кількість закладів

Потужність

Реорганізовано

у 20 _ р. (+/–)

Кількість ліжок

Кількість відвід. в зміну

Кількість ліжок

Кількість відвід. в зміну

2015

2016

2015

2016

ЦРЛ

1

285

270

170

70

-15

-100

МЛ

2

100

80

160

60

-20

-100

СЛА ЗПСМ

8

 

 

410

410

 

 

Міські АЗПСМ

4

 

 

30

230

 

+200

ФАПи (кількість)

45

х

х

 

 

Реорганізацію мережі проведено у таких закладах: в зв’язку з реорганізацією ЛПЗ Городоцького району створено КЗ ГРР «Городоцький районний центр певинної медико-санітарної допомоги», ліцензія  №1296 від 01.12.2016  .Проведено оптимізацію ліжкової мережі в ЛПЗ Городоцького району: Городоцька ЦРЛ – скорочено 15 ліжок, Комарнівська МЛ – скорочено 10 ліжок, Великолюбінська МЛ – 10 ліжок. Всього – 35 ліжок.

 Отримано економічний ефект при проведенні реструктуризації: при проведені оптимізації ліжкової мережі зекономлено бюджетних коштів на суму 69,8 тис.грн: медикаменти – 28,2тис.грн.,  продукти харчування – 36,6 тис.грн., заробітна плата – 5,0 тис.грн.                                                                   

7. Розвиток  мережі закладів ЗПСМ

   

7.1. Кількість закладів сімейної медицини (станом на 31.12.2016 року) ___12____________

з них відкрито впродовж 2016 року ___4____________________________________________,

у т.ч.: у новозбудованих приміщеннях ___-__________________________________________,

перепрофільовано ФАПів у СЛА ЗПСМ __-__________________________________________

7.2. Із загальної кількості закладів ЗПСМ (з рядка 7.1):

7.2.1. Сільська місцевість:

 • амбулаторій ЗПСМ ___8_________________________________________
 • СЛА з дільницями ЗПСМ ______________________________________
 • ДЛ з дільницями ЗПСМ ________________________________________
 • ДЛ з відділеннями ЗПСМ _______________________________________
 • РЛ з дільницями ЗПСМ _________________________________________
 • РЛ з відділеннями ЗПСМ _______________________________________
 • Дільниць ЗПСМ у складі поліклініки ЦРЛ ________________________
 • Відділень ЗПСМ у складі поліклініки ЦРЛ ________________________

7.2.2. Міські поселення:

 • поліклінік з дільницями ЗПСМ _____________
 • поліклінік з відділеннями ЗПСМ ____________
 • амбулаторій ЗПСМ на території обслуговування поліклініки _______________
 • відокремлених амбулаторій ЗПСМ ___4_________________

7.3. Кількість дільниць ЗПСМ ___41_______________________________________

7.4. Чисельність населення, яке обслуговується лікарями ЗПСМ:

Всього __68,9__тис. осіб, % до всього населення району ___100,0___,

у т.ч.: дорослі __55,2___________ тис. осіб,

діти до 17 років включно ___13,7__________ тис. осіб.

Середнє навантаження на 1 лікаря ЗПСМ:____1681______________

7.5. Кількість штатних посад: лікарів ЗПСМ ___41,0______________,

середнього медичного персоналу ____40,5________________________

К-сть посад лікарів-консультантів: педіатрів___5,0____, терапевтів __3,25_______

7.6. Кількість фізичних осіб: лікарів ЗПСМ ___45____________,

середнього медичного персоналу __41____________

7.7. Кількість лікарів, які закінчили перепідготовку на курсах спеціалізації із ЗПСМ у 2016 році ____________15___________________________________________________________

7.8. Кількість лікарів, які станом на 31.12.2016 року продовжують проходити курси спеціалізації із ЗПСМ ___-__________________________________________________________

7.9. Кількість лікарів, запланованих на перепідготовку із ЗПСМ на 2017 рік ___5__________

7.10. Кількість закладів ЗПСМ, які заплановано відкрити у 2017 році (вказати яких)

Назва закладу ЗПСМ запланованого до відкриття

Дата відкриття

На базі якого закладу відкривається

 

АЗПСМ с.Речичани

4 кв.2017

ФАП с.Речичани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основні проблеми розвитку ЗПСМ та Ваші пропозиції щодо шляхів їх вирішення:

Проблеми: недостатнє фінансування для придбання санітарного транспорту, медичного обладнання, закупівлю медикаментів, незадовільний стан матеріально-технічної бази.  Пропозиції:_залучення депутатського корпусу, приватних та бізнесових структур.

 8. Кадри

У всіх  медичних закладах району   працює   всього  224  лікарів ,  атестовано -159  (70,9%) з них  мають :

         - вища  категорія – 92 ( 41,1%) ;

         - перша категорія – 39 (17,4%);

         - друга категорія - 28 (12,2%) ;

         - сертифікат – 61 (27,2%).

         Середнього  медичного  персоналу – 460 осіб ,  атестовано – 389 (84.5% ) , з них  мають  :

-         вища  категорія – 330 (71,7%) ;

-         перша категорія – 43 (9,3%);

-         друга категорія -16 (3,5%) ;

-         не атестовано -63 (13,7).

9.Медична  мережа   

Планова потужність  в  зміну амбулаторно-поліклінічних підрозділів складає -770, з них: поліклініка ЦРЛ на 70 відвідувань, поліклінічні відділення МЛ на 60 відвідувань,  сільські АЗПСМ на 410 відвідувань  в зміну, міські АЗПСМ - 230 відвідувань в зміну.

         Загальна кількість відвідувань в  поліклініках та амбулаторіях за  2015р.   8.2  , за  2016рік  8.8.   відвідувань  на 1  мешканця в рік.

         Дільнична служба складається з 50-ти лікарських дільниць, з них 9 міських , приписних – 41 , терапевтичних дільниць -4, педіатричних -5, дільниць сімейного лікаря - 41.

         ФАПами  прийнято – 137895 чол. у тому  числі  кількість відвідувань вдома -58133.   

10.Поширеність і захворюваність  населення

         10.1. Поширеність захворювань зросла в  дітей  до 14років, так  в 2016році цей показник 2426,6 на 1000 населення, в 2015році -2277,3 , в підлітків цей показник в 2016р.  становить 1759,3 на 1000 підлітків, тоді як  в 2015 році  становив 1621,8. Серед дорослого населення  поширеність захворюваність на  рівні 2015року, тобто становить 1633,5.

         10.2. Захворюваність населення зросла в порівнянні з 2015роком і становить 898,3   на 1000 нас., тоді як в 2015 році 868,0. Зокрема помітно зросла захворюваність дітей та  підлітків . В 2016році в дітей захворюваність 2123,5 проти в 2015році 1905,0 , в підлітків в 2016році 1215,0 в 2015році.

         10.3.  1215,0 в 2015р.,  1179,2 в  2016р.

         Дещо зросла кількість осіб, що знаходиться на диспансерному  обліку, в 2016 році їх  кількість  824,5  на 1000 населення , в 2015  році 812,2 . Особливо зросла кількість  осіб  під диспансерним наглядом в групі  підлітків , в 2016році 630,0  та 1000нас., в 2015р.- 976,3.

         10.4.Флюорографічне  обстеження

         План флюорографічного обстеження  виконано  на 82,6%  підлягало  флюорообстеженню 27293, фактично  проведено обстежень 22535 , в 2015р. цей показник був значно кращий, підлягало  обстеженню 27390 , обстежено 23952, виконання  плану 87,4%.

         10.5. Цитологічне  обстеження

         Обстежено  цитологічно 25786, виконано план на 85%, в 2015році  обстежено 25601, виконано план на 84%.

 

11. Охорона  дитинства  та  материнства

         В двох  померлих до року дітей  смерть  була не відворотня .  В однієї дитини внутрімозковий крововилив,  в другої  дитини - уточнена вада серця.

 

12. Денні  стаціонари

 

ЦРЛ

МЛ

РЛ

Інші

к-ть ліжок

пролік хворих

сер. л/д

к-ть ліжок

пролік хворих

сер. л/д

к-ть ліжок

пролік хворих

сер. л/д

к-ть ліжок

пролік хворих

сер. л/д

Всього

 

 

 

22

689

10,8

 

 

 

29

912

9,4

терапевт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педiатр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невролог.

 

 

 

20

643

11,1

 

 

 

 

 

 

гінекологічні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iншi (вказати)

_хірургічні_____

_гінекологічні__

 

 

 

 

2

 

46

 

8,0

 

 

 

 

 

29

 

 

912

 

 

9,4

 

13. Медико-соціальна допомога

13.1. Багатодiтнi сiм'ї: 620 абс.ч., у них дітей 2105абс.ч.; із цих сімей у селі 455;

13.2. Неповні сім’ї: 71абс.ч., у них дітей 122абс.ч.; із цих сімей у селі 45;

13.3. Дiти-сироти: 110 абс.ч.;  з них у селі __62___ абс.ч;

13.4. Дiти-iнвалiди:  277 абс. ч.; з них у селі  166 абс.ч

13.5. Первинний вихід на інвалідність (дор.нас.): 344абс.ч.,62,3 (на 10 тис.відп.нас.);  

             у т.ч. у працездатному віці:  327 абс.ч.,   81,8 (на 10 тис.нас.).

13.6. Рівень інвалідності дітей віком до 17 років вкл.: :277 абс.ч.,201,4 (на 10тис.відп.нас).

13.7. На лікування дітей-інвалідів виділено коштів 190, грн. на 1 дитину-інваліда.

14. Стаціонарна  допомога

14.1. Лiжкова мережа територiї i основнi її характеристики

 

Блоки лiжкової мережi

територiї

Кількість ліжок,

всього

Забезпеч. лiжками на 10 тис. нас

Рiвень госпiталiзації на100 мешкан

Середня тривалiсть лiкування (днi)

Робота лiжка

в роцi

(днi)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Стаціонарні ліжка

385

350

55,8

50,8

15,8

15,9

11,0

11,1

320,7

329,8

 

Денні стаціонари

у поліклініці

48

51

6,9

7,4

1,9

2,0

10,4

11,1

322,2

329,8

 

14.2. Виконання плану ліжкоднів _96,7__ %

В хірургічному, гінекологічному, урологічному відділах зменшилась планова госпіталізаціяв результаті зменшення планових операцій

Зменшується кількість направлень на стац.лікування з СЛА ЗПСМ.

14.3. Діяльність хірургічних стаціонарів

 

Показник

2015

2016

К-сть оперативних втручань

1545

1230

Хірургічна активність, %

50,5

50,9

Післяопераційна летальність, %

-

-

Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології, %

-

-

Питома вага хворих, доставлених у стаціонар пізніше 24 год від початку захворювання при гострій хірургічній патології, %

1,0

1,0

Частота післяопераційних ускладнень, %

-

-

Середній час перебування хворого на ліжку до операції (ліжко-днів)

1,5

1,5

К-сть інтубаційних наркозів

347

219

 

14.4. Пологова допомога

 

2015

2016

Прийнято пологів

635

591

Пологи нормальні

584

535

Багатоплідні

3

4

Передчасні

25

26

% кесаревих розтинів

8,0

9,5

% ліжок спільного перебування матері і дитини у пологовому стаціонарі до усіх пологових ліжок

100,0

100,0

Кількість індивідуальних пологових залів

1

1

Кількість партнерських пологів

584

535

 

 

15.Основні  показники  лабораторної  служби :

1) Кількість лабораторій __11_, у т.ч.  клініко-діагностична_11___, бактеріологічна_1_.

 

2) Кількість проведених аналізів:

Кількість проведених аналізів, усього

у тому числі:

загально-клінічних (без гематологічних)

гематологічних

цитологічних

біохімічних

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

813809

850508

364740

400618

309726

314234

-

-

93320

99702

 

16. Основні показники рентгенологічної служби:

 

1)Кількість рентгено-діагностичних апаратів та устаткування, усього  12, у т.ч. діючих  11.

 

2) Рентгенодіагностична робота (уключно з профілактичними оглядами):

 

2015

2016

Кількість рентгенологічних досліджень, усього

14907

17763

   у тому числі зроблено:просвічувань

97

84

   рентгенограм

20106

23785

   електрорентгенограм

-

-

   діагностичних флюорограм

1066

1032

   спеціальних досліджень   (методик)  

32

32

   з них комп’ютерних томографій

-

-

Крім того, магніторезонансних томографій

-

-

 

18. ОНКОЛОГIЧНI ЗАХВОРЮВАННЯ

 

18.1. Поширенiсть 2709,3; захворюванiсть 310,7(на 100 тис. нас.) – 2015 р.

         Поширенiсть 2873,4; захворюванiсть 353,9 (на 100 тис. нас.) – 2016 р.

 

18.2. Вiкова характеристика поширеності онкологічної патології:

 

 

Абс.число

%

Всього

1981

100,0

в т.ч.

дiти (до 14 рокiв вкл.)

15

0,75

діти-пiдлiтки

6

0,3

дорослi

1960

98,9

працезд.насел.

500

х

18.3 . Вперше  виявлено  онкологічної  патології :

В 2016році  різко зросли онкологічні захворювання. Якщо  в 2016році  абсолютне  число  усіх онколокалізацій   становить  244 , тоді  як  в  2015році 197. Візуальних  форм  на 4  випадки  менше  ніж у 2015році. Зокрема зросли онкопатології ротоглотки 4 випадки 2016р. в 2015р.-1, пряма кишка  в 2016р. -10 в 2015р.-0, шийка матки  в 2016р.- 5 в 2015р.-11, щитовидна  залоза  4 в 2015році – 2 випадки.

 9.Туберкульоз:

Поширеність  туберкульозу 110,2  на 100тис.нас. в 2016році  значно  вища, порівняно з  2015роком , де  поширеність  була 72,6  на 100тис.нас..  

Захворюваність на  туберкульоз  в 2016році так  само  значно  вища  і становить 118,9 на 100тис.нас., порівнюючи з захворюваністю в 2015році  81,3 на 100тис.нас.. Захворюваність у  дітей  віком  до  14 років  в 2016році  становить 25,8  на  100тис.нас., тоді як  в 2015році  захворюваність  в такому  віці  нереєструвалась. Так само  в підлітків захворюваність  на  туберкульоз в 2016році становить 142,7  на 100тис. нас.,в 2015році  така  захворюваність  не реєструвалась.

В  2016році  на  туберкульоз  вперше захворіли 72  особи, тоді як в 2015році – 56 осіб. З вперше зареєстрованих  форм в 38 випадках  деструкція, тобто відкрита  форма.  В 2015році  таких хворих 29.  В 2016році один  випадок деструкції  в підлітка, в 2015році  не  було. З  вперше  виявлених хворих бацилоносійство  63,9%.

В 2015році  поєднання  активних  форм туберкульозу і СНІДу реєструвалась в 8 випадках, в 2015році в 5  випадках. В  2016році  померло  від туберкульозу 9 осіб,  в 2015році  також 9  осіб.

В  результаті  недостатньої  кількості туберкуліну  та  вакцини БЦЖ  знижують  діагностику  туберкульозу.  

20.Венеричні  хвороби

20.1. Сифіліс

Поширеність/захворюваність

 

Всього,

абс.число

у т.ч. вперше

Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Всього 

28

31

4

3

40,6

44,9

5,8

4,3

в т.ч.

вроджений

-

-

-

-

-

-

-

-

дiти (до 14 рокiв)

-

-

-

-

-

-

-

-

пiдлiтки

-

-

-

-

-

-

-

-

дорослi

28

31

4

3

40,6

44,9

5,8

4,3

 

20.2. Гонорея:

Поширеність/захворюваність

 

Всього,

абс.число

у т.ч. вперше

Поширен.

(на 100 тис.)

Захворюв.

(на 100 тис.)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Всього 

3

7

3

5

4,3

10,1

4,3

7,2

у т.ч. виявлено при профоглядах

-

3

-

3

-

4,3

-

4,3

 

21. ВІЛ / СНІД

 

2015 рік

2016 рік

21.1. ВІЛ-інфікованих, всього

52

72

з них: дітей до 14 років

-

11

підлітків

-

-

дорослих

52

61

Діагноз СНІДу підтверджено

50

72

21.2. % охоплення вагітних жінок на виявлення ВІЛ/СНІД  100,0.

21.3. Кількість протестованого на ВІЛ/СНІД населення (крім вагітних та донорів) абс.ч._565___, показник _8,1______ (на 1000 нас.)

21.4. Проведені заходи щодо профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції

_2. Активізовано роботу комісії інфекційного контролю при ЦРЛ .

_3. Заслуховувались питання ВІЛ/СНіД на медрадах та координаційній Раді при держадміністрації в жовтні 2016року

_4. Проводиться санносвітня робота на ФАП та СЛА  ЗПСМ.

 

22. IНФЕКЦIЙНИЙ ГЕПАТИТ

 

2015 рік

2016 рік

22.1. Кількість випадків інф.геп., всього

80

85

з них: форма А

1

1

форма В

47

49

форма С

32

35

 

 

2015 рік

2016 рік

22.2. Кількість випадків інф.геп. серед медичних працівників, всього

-

-

з них: форма А

-

-

форма В

-

-

форма С

-

-

22.3. Зроблено щеплень проти вiрусного гепатиту: всього __-________, у т.ч. медичних працiвникiв __-____.

 

23. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

 

1. Проведення підсумковї Медичної Ради по результатах роботи ЛПЗ району за 2015 рік в лютому місяці 2016 року..

2. Створено КЗ ГРР «Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги.

3. Відкрито Городоцький міжрайонний центр нефрології та діалізу.

 4. Проведено акції по УЗД та ЕХО КГ обстеження населення Городоцького району.

5. Проведено капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с.Заверещиця, с.Нове Село, Мшана, ФАП с.Шоломиничі, завершено будівництво ФАП с.Годвишня.

 6.Завершується добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок Городоцької ЦРЛ.

7. Відкрито АЗПСМ №1 м.Городок, АЗПСМ м.Комарно, АЗПСМ м.В.Любінь.

 

24. Виконані заходи щодо усунення зауважень та недоліків по роботі ЗОЗ району, виявлених під час захисту звітів за попередній звітний рік

 

1. В 2016 році недовиконано план ліжкоднів хірургічним, урологічним, гінекологічним відділами, але порівняно з минулим роком ситуація покращилась. В цілому по ЦРЛ план ліжкоднів  за рік складає 96,7 %  ( в 2015 році – 94,6%).

2. Відсутня перинатальна смертність.

3. Покращилась реєстрація захворюваності у дітей, підлітків, дорослого населення   району.

4. Збільшилась кількість флюорографічних обстежень на 15 % або в абсолютних цифрах 5571 чол.

5. План профщеплень не виконується протягом останніх кількох років по причині відсутності певної кількості вакцин.

6. Проведено оптимізацію ліжкової мережі на 35 ліжок. Скорочено 5,5 посад.

7. Створено КЗ ГРР «Городоцький районний ЦПМСД».

8. Відкрито  амбулаторії ЗПСМ м.Городок №1, м.Комарно, м.Великий Любінь. 

 

25.Заходи

 

         Заходи щодо покращення стану охорони здоров’я у 2017 році:

1.Більш активне залучення місцевих органів самоврядування,приватних та бізнесових структур до надання доброчинних коштів на придбання медичного обладнання та ін..

2. Завершення будівництва терапевтичного корпусу для заміщення кардіологічного та неврологічного відділення.

3. Впровадження програмного забезпечення «Стаціонар», «Поліклініка».

         4. Подальша інформатизація ЛПЗ району, зокрема, первинної ланки.

          5.Покращити санпросвітню роботу в ЛПЗ району, особливо на ФАПах та АЗПСМ.