Звіти про виконання районного бюджету за 2018 рік

ЗВІТ про  виконання районного бюджету Городоцького району за  2018 рік.  Дохідна частина бюджету Городоцького району на 2018 рік затверджена в сумі 719439,4 тис. грн., з них доходи загального фонду в сумі 694133,1 тис. грн та доходи спеціального фонду в сумі 25306,3 тис. грн, в т.ч. дохідна частина районного бюджету на  2018 рік затверджена в сумі 631161,1 тис.грн, з них доходи спецфонду в сумі 12813,9 тис.грн та загального фонду в сумі 618347,2 тис.грн.

      Доходів загального фонду Городоцького району (без трансфертів) за 2018 рік надійшло на суму 193697,6 тис. грн, що становить 106,6 відсотків   до  плану за 2018 рік (план –181691,9 тис.грн). Базової дотації  з державного бюджету одержано 5441,4 тис. грн, що становить 100 відсотків до  річного плану, медичної субвенції –51818,9 тис.грн та освітньої субвенції –111569,3 тис.грн, додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я-18291,9 тис.грн.

       До загального фонду районного бюджету без трансфертів за 2018 рік надійшло доходів на суму 119795,5 тис.грн, що становить 103,8 відсотки до плану за 2018 рік (план – 115406,0 тис.грн).

       Доходу від податку на  доходи фізичних осіб за  2018 рік поступило 119088,6 тис. грн, що становить 103,9 відсотки до річного плану.

       По спеціальному фонду доходи району затверджено на 2018 рік в сумі 25306,3 тис. грн, в т.ч. 8007,4 тис. грн власних надходжень бюджетних установ. Надійшло  доходів по спецфонду без трансфертів 13357,2 тис. грн, з них власних надходжень бюджетних установ  6943,4 тис.грн. До районного бюджету надійшло з початку року 7131,6 тис.грн, в т.ч. 6309,6 тис.грн власних надходжень бюджетних установ.

        Виконання видаткової частини районного бюджету Городоцького району за 2018 рік  по загальному фонду  становить 97.3 відсотка до уточненого плану (уточнений план  на рік 619 832.8 тис.грн., проведено  видатків 602 911.6 тис.грн.). Із загальної суми видатки на заробітну плату і нарахування на неї виконано на 96,5  відсотків (уточнений план на рік 197 783.8 тис.грн., касові видатки становлять 190 884,7 тис.грн.), на спожиті енергоносії направлено за 2018 р.  15 389,3 тис.грн. при уточненому плані на рік 15 748,8 тис.грн. або 97,7 відсотка, на оплату за продукти харчування за 2018 р. направлено 4381,1 тис.грн., при уточненому плані на рік 4502,4 тис.грн. або 97,3 відсотків, за медикаменти направлено за 2018 р. 59,8 тис.грн. при уточненому плані на рік 59,9 тис.грн. або 99,8 відсотів, на оплату матеріалів направлено за 2018 рік 7 478,7 тис.грн. при уточненному плані на рік 7 513,2 тис.грн. або 99,5 відсотка , на оплату послуг (крім комунальних) направлено за 2018 р. 3 116,0 тис.грн.  при уточненому плані на рік 3 210,5 тис.грн. або 97,1 відсотка.

          По спеціальному фонду касові видатки склали 38 293,9 тис.грн.  (у т.ч. за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 24 410.7 тис.грн.). На придбання обладнання направлено 4 796,3 тис.грн. на капітальний ремонт  направлено кошти в сумі 10 006,3 тис.грн. , на капітальне будівництво направлено 9 705,1 тис.грн. 

              

Органи місцевого самоврядування.

 

          На державне управління по загальному фонду бюджету Городоцького району використано у 2018 році 4176,8 тис.грн. при уточненому плані на рік 4367,0 тис.грн., або 95.6 відсотка , що на 1220,6 тис.грн. більше , ніж касові видатки 2017 року (ріст 41,3 відсотка).

       На утримання 1 установи місцевого самоврядування - районної ради по загальному фонду бюджету Городоцького району направлено 3856,8 тис.грн. при уточненому плані на рік 4043,0тис.грн. або 95,4 відсотка . Відповідно до аналогічного періоду минулого року на 900,6 тис.грн. більше (ріст 30,5 відсотка).  В т.ч. на виплату заробітної плати і нарахування на неї направлено 3433,5  тис.грн. при уточненому плані на рік 3435,4 тис.грн. або 99,9 відсотків, на оплату за енергоносії направлено 92,9 тис.грн. при уточненому плані на рік 266,0 тис.грн. або 34,9 відсотка, на оплату послуг по поточному ремонту , придбання матеріалів та інвентаря , оплата інших , крім  комунальних, послуг направлено 330,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 341,6 тис.грн. або 96,8 відсотка.

      На іншу діяльність у сфері державного управління направлено 319,9 тис.грн. при уточненому плані  на рік 324,0 тис.грн. або 98,7  відсотка. У тому числі на утримання трудового архіву використано кошти в сумі 196,2 тис.грн. при уточненому плані на 2018 рік 200,0 тис.грн. , передбачені видатки районній раді на програму щодо організації та проведення протокольних і масових заходів в сумі 124,0 тис.грн. на рік - використано 123,7 тис.грн. .

         По спеціальному фонду бюджету кошти  використані в сумі 44,9 тис.грн. при уточненому плані на рік 45,0 тис.грн. або 99,8 відсотків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування , що на 19,3 тис.грн. більше , ніж касові видатки 2017 року (ріст 75,4 відсотка).

                                                 

                                                       Освіта .

 

       По галузі «Освіта» районного бюджету використано 194 507,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 201 724,1 тис.грн. або 96,4 відсотка. Відповідно до аналогічного періоду минулого року на 22632,1 тис.грн. більше (ріст 13,2 відсотка) .

      На оплату за нараховану заробітну плату і нарахування на неї  направлено кошти в сумі 167 246,7 тис.грн. при уточненому плані на рік 174 112,5 тис.грн. або 96,1 відсотків. На оплату за продукти харчування  направлено 4381,1 тис.грн. при уточненому плані на рік 4502,4 тис.грн. або 97,3 відсотка, на оплату за енергоносії направлено 14 179,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 14330,8 тис.грн. або 98,9 відсотка, на оплату матеріалів та послуг (поточний ремонт обладнання, приміщень, інвентаря та інших крім  комунальних) використано   кошти в сумі 8662.2 тис.грн. при уточненому плані на рік 8740.5 тис.грн. або 99,1 відсотка.

         По спеціальному фонду на освіту проведено видатки в сумі 15074,2 тис.грн. при уточненому кошторисі на рік  16350,8 тис.грн.  або  92,2 відсотків , що на 2343,7 тис.грн. більше , ніж касові видатки 2017 року (ріст 18,4 відсотка). На придбання обладнання направлено 4314,3 тис.грн. при уточненному плані на рік 4350,4 тис.грн. або 99.2 відсотка, на капітальний   ремонт направлено 7157,5 тис.грн. при уточненному кошторисі на рік 7715,5грн. або 92.8 відсотка. На оплату за нараховану заробітну плату і нарахування на неї  направлено кошти в сумі 385,7 тис.грн. при уточненному кошторисі на рік 398,6 тис.грн. або 96,8 відсотка, на оплату за продукти харчування направлено 2609,9 тис.грн. при уточненному кошторисі на рік 3271,7 тис.грн. або 79,8 відсотка.

    У 2018 році отримано кошти з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 2151,7 тис.грн. , які направлено на придбання дидактичних матеріалів , сучасних меблів , комп»ютерного обладнання та мультимедійного контенту для початкових класів та підготовку вчителів початкових класів. За рахунок залишку освітньої субвенції з обласного бюджету отримано кошти на виконання Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки в сумі 1258,6 тис.грн. , яка використана для оснащення закладів загальної освіти засобами навчання, кабінетами, мультимедійними засобами навчання, придбання персональних комп»ютерів та техніки для друкування з витратними матеріалами для початкової школи (на умовах співфінансування).  Отримано субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 358,5 тис.грн. яку направлено на оплату праці 58,6 тис.грн. та придбання предметів і матеріалів 48,0 тис.грн., придбання обладнання для кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів 251,9 тис.грн. Отримано іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 90,0 тис.грн. для переможців конкурсу з визначення проектів освітніх обмінів між закладами освіти Львівської та Луганської областей.

     За рахунок залишку освітньої субвенції направлено кошти в обласний бюджет в сумі 900,0 тис.грн. як співфінансування з районного бюджету для придбання двох шкільних автобусів , а також передано частину залишку освітньої субвенціїі з державного бюджету на кінець 2017р. Великолюбінській ОТГ в сумі 430,0 тис.грн. , що утворився за рахунок фінансування у 2017р. Великолюбінських загальноосвітніх закладів із бюджету Городоцького району .

    

Охорона здоров’я.

 

        На утримання установ охорони здоров'я по загальному фонду направлено 87439,7 тис.грн. при уточненому плані на рік 88083,0 тис.грн. або 99,3 відсотка . Відповідно до аналогічного періоду минулого року на 2389,2 тис.грн. більше (ріст 2,8 відсотка) .

       У тому числі видатки на первинну медицину становили 21941,7 тис.грн., видатки на вторинну медицину – 58779,0 тис.грн., видатки на фінансову підтримку КНП «Городоцька районна стоматологічна поліклініка» - 2866,5 тис.грн.

      На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет направлено 1750,1 тис.грн. при уточненому плані на рік 1786,9 тис.грн. або 97,9 відсотків (за рахунок медичної субвенції з обласного бюджету 1420,0 тис.грн., з Великолюбінської ОТГ 29,5 тис.грн., субвенції з Галичанівської сільської ради 6,3 тис.грн., Угрівської сільської ради 5,7 тис.грн., коштів районного бюджету 288,6), на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету)  направлено 2102,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 2159,9 тис.грн. або 97,3 відсотка.

       По спеціальному фонду  охорони здоров’я за 2018 рік    направлено 2596,0  тис.грн. при уточненному кошторисі на рік 2771,9 тис.грн. або 93,7 відсотків, що на 1399,0 тис.грн. менше , ніж касові видатки 2017 року ( зменшення 35,0 відсотка).

       У 2018 році з 1 квітня передано на фінансування з обласного бюджету Великолюбінську міську лікарню , на що направлено сувенцію обласному бюджету в сумі 2000,0 тис.грн., а також направлено субвенцію за пролікованих хворих Городоцького району у м.Львів в сумі 120,0 тис.грн.

     За лікування мешканців Великолюбінської ОТГ в медичних установах Городоцького району отримано медичну субвенцію в сумі 4801,7 тис.грн.

 

Соціальний захист

   

         На видатки по соціальному захисту направлено по загальному фонду  288291,7 тис.грн. при  уточненому плані на рік 293610,0  тис.грн. або 98,2 відсотка. Відповідно до аналогічного періоду минулого року на 10421,7 тис.грн. більше (ріст 34,4 відсотка) .

     На виплату пільг та субсидій на ЖКП направлено за рахунок субвенції з державного бюджету 181632,1 тис.грн. при плані на рік 185937,7 тис.грн. На виплату пільг та субсидій на тверде паливо і скраплений газ  направлено за рахунок субвенції з державного бюджету 660,6 тис.грн. при плані на рік 660,6 тис.грн. На виплату допомог сім»ям з дітьми та допомог особам з інвалідністю, особам які не мають права на пенсію і ін. направлено за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 91949,6 тис.грн. при плані на рік 92724,0 тис.грн. або 99,2 відсотків . На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування направлено за рахунок субвенції з державного бюджету 981,4 тис.грн. при плані на рік 1000,0 тис.грн. або 98,1 відсотка.

      На виплату допомог та доплат місцевого значення направлено згідно розпоряджень голови райдержадміністрації та рішень районної ради кошти в сумі 1556,2 тис.грн. при уточненному плані на рік 1616,5 тис.грн. або 96,3 відсотків.

       На утримання територіального центру направлено 8748,7 тис.грн. при уточненому плані на рік 8757,9 тис.грн. або 99,9 відсотків, що на 778,5 тис.грн. більше від видатків 2017 року (9,8 відсотків) . На утримання центру служб для молоді направлено 921,8 тис.грн. при уточненому плані  на рік 927,2 тис.грн. або 99,4 відсотка , що на 177,8 тис.грн. більше від видатків 2017 року (23,9 відсотків).

        На оплату інших пільг ветеранам війни, пільг громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг з послуг зв»язку направлено 325,5тис.грн. при плані 329,8 тис.грн. або 98,7 відсотка.

        На виплату компенсації перевізникам автомобільним та залізничним транспортом за пільговий проїзд направлено 1078,6 тис.грн. при плані 1078,9 тис.грн. або 100 відсотків ( У т.ч. субвенція з обласного бюджету за пільгові перевезення автотранспортом – 473,9 тис.грн.) .

     На компенсацію багатодітним сім»ям для придбання шкільного приладдя направлено за рахунок субвенції з обласного бюджету 21,5 тис.грн. при плані 39,5 тис.грн.

      На надання пільг на оплату за ЖКП за рішеннями районної ради направлено 148,4 тис.грн. при плані 184,1 тис.грн. ( у т.ч. субвенція з обласного бюджету за пільги родинам Небесної Сотні – 25,5 тис.грн.)

        Для  фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів кошти за 2018 р.   використано кошти в сумі 74,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 89,0 тис.грн. або 83,1 відсотків (фінансова підтримка асоціації інвалідів «Прометей» та ГО «Городоцька спілка соцзахисту бійців АТО та сімей загиблих»).

      На закупівлю путівок для оздоровлення дітей використано 103,7 тис.грн. при плані 105,0 тис.грн.

      На надання соціальних гарантій особам , що надають соціальні порслуги громадянам похилого віку, особам з інваліднісю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги направлено 71,6 тис.грн. при плані 71,7 тис.грн. або 100 відсотків .

       По спеціальному фонду на соціальний захист направлено 425,9 тис.грн. при уточненому кошторисі 453,6 тис.грн. або 93,9 відсотка.

       

Культура і мистецтво.

 

         На утримання установ культури і мистецтва районного бюджету направлено протягом  2018 року  12563,6 тис.грн. при уточненому плані  на рік 12633,9 тис.грн. або 99,4 відсотків. Відповідно до аналогічного періоду минулого року на 10862,4 тис.грн. менше (46,3 відсотка) у з в»язку з перенесенням видатків на надання спеціальної освіти музичними школами із галузі «Культура» у галузь «Освіта».

      На заробітну плату і нарахування на неї направлено 10401,9 тис.грн. при уточненому плані на рік 10424,2 тис.грн. або 99,8 відсотків, на енергоносії направлено 798,7 тис.грн. при уточненому плані на рік 827,7 тис.грн. або 96,5 відсотка, на оплату матеріалів та послуг (поточний ремонт обладнання, приміщень, інвентаря та інших крім  комунальних) використано   кошти в сумі 1363,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 1382,0тис.грн. або 98,6 відсотка.

     По спеціальному фонду направлено   2068,1 тис.грн. при уточненому кошторисі на 2228,2 тис.грн. або 92,8 відсотка, що на 1027,5 тис.грн. менше , ніж касові видатки 2017 року (зменшення 33,2 відсотка). На придбання обладнання направлено 309,9 тис.грн. при уточненному кошторисі на рік 310,3 тис.грн. або 99.9 відсотка, на капітальний   ремонт направлено 1675,2 тис.грн. при уточненному кошторисі на рік 1806,1тис.грн. або 92.8 відсотка.

      У 2018 році отримано кошти обласного бюджету на виконання «Програми розвитку культури Львівщини на 2017 – 2020 роки» в сумі 98,9 тис.грн. , які направлено на придбання одягу сцени НД с.Братковичі (конкурс Топ 10 Народних домів)– 60,0 тис.грн. та на переможців конкурсу культурних обмінів між закладами Львівської та Луганської областей– 38,9 тис.грн.

 

                                          Фізична культура та спорт .

 

         На утримання установ по фізкультурі і спорту направлено за 2018 рік 1221,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 1225,3 тис.грн. або 99,7 відсотка. Відповідно до аналогічного періоду минулого року на 179,9 тис.грн. більше (ріст 17,3 відсотка) .

         На проведення заходів по фізкультурі і спорту направлено 113,2 тис.грн при уточненому плані   на рік  113,5 тис.грн. або 99,7 відсотка. По утриманню ДЮСШ при райво направлено 833,8  тис.грн при уточненому плані на рік 836,8 тис.грн. або 99,6 відсотка. На фінансову підтримку спортивних організацій направлено 274,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 275,0 тис.грн. або 99,8 відсотків.

 

Житлово-комунальне господарство

 

По спеціальному фонду районного бюджету передбачено кошти для придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства в сумі 1207,5 тис.грн. , використано  1170,8 тис.грн. для придбання 2-х квартир учасникам АТО (у т.ч.за рахунок субвенції з обласного бюджету – 450,3 тис.грн., субвенції з Городоцької міської ради – 360,2 тис.грн.). Передбачено видатки на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду в сумі 68,0 тис.грн. з яких використано 65,6 тис.грн. на капітальний ремонт житлового будинку , що належить відділу освіти Городоцької РДА .

   

Економічна діяльність.

 

       На фінансування енергозберігаючих заходів при уточненному плані на рік 154,1 тис.грн. виділено 145,0 тис.грн.. По КПК 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» при уточненному плані на рік 4,5 тис.грн. кошти використано повністю. На інші заходи , пов»язані з економічною діяльністю при уточненному плані на рік 15,0 тис.грн. кошти не виділялися . На здійснення заходів із землеустрою кошти не виділялися при плані на рік 15,0 тис.грн. На сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування використано 27,0 тис.грн.  при плані на рік 27,0 тис.грн. На реалізацію программ в галузі сільського господарства використано 220,4 тис.грн. при плані на рік 222,0 тис.грн. або 99,3 відсотків.

      По спеціальному фонду районного бюджету передбачено кошти на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) в сумі 10,0 тис.грн. - касові видатки склали 9,7 тис.грн. , для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї передбачено кошти в сумі 60,2 тис.грн., використано 52,3 тис.грн. , на проектування, реставрацію та охорону пам`яток архітектури використано 60,0 тис.грн. при аналогічному плані на рік .

       По будівництву об`єктів соціально-культурного призначення касові видатки склали 524,0 тис.грн. при плані на рік 951,4 тис.грн., по виконанні інвестиційних проектів касові видатки склали 12102,4 тис.грн. при плані на рік 12894,2 тис.грн.

 

Інша діяльність.

 

        На фінансову підтримку засобів масової інформації (газета «Народна думка») направлено за рік 477,0 тис.грн. при уточненому плані  на рік 477,0 тис.грн. або 100  відсотків . На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха направлено по загальному фонду у 2018 році 49,9 тис.грн. при плані 50,0 тис.грн. та по спеціальному фонду 10,0 тис.грн. при плані на рік 10,0 тис.грн. для придбання обладнання системи оповіщення .

 

Міжбюджетні трансферти

 

      По КПК 0219800 передбачено видатки на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку в сумі 1370,0 тис.грн. на 2018 рік , касові видатки склали 1364,7 тис.грн. або 99,6 відсотків . На фінансування програми підтримки органів влади у Городоцькому районі  направлено 1249.7 тис.грн. , на програму військово-патріотичного виховання молоді та підготовки громадян до призову і служби в ЗСУ направлено 30,0 тис.грн. , програму «Відеонагляд «Безпечна Городоччина» матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів в контексті взаємодії із органами місцевого самоврядування на 2018 рік» направлено 50,0 тис.грн. , на Програму покращення матеріально-технічногозабезпечення  роботи Центру надання адміністративних послуг Городоцької районної державної адміністрації у 2017-2018 роках направлено 35,0 тис.грн. , на програму по ліквідації загрози виникнення ускладнень епідситуації щодо гострих кишкових інфекцій та лептоспірозу в Городоцькому районі на 2018 рік при плані 5,0 тис.грн. кошти не направлялися .

     Із передбачених інших дотації для сільських рад в сумі 738,2 тис.грн.  направлено за 2018 рік 738,2 тис.грн. для оплати праці та енергоносіїв .

     По загальному фонду районного бюджету заплановано субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду для Великолюбінської ОТГ (як частку залишку освітньої субвенціїі з державного бюджету на кінець 2017р., що утворилася за рахунок фінансування у 2017р. Великолюбінських загальноосвітніх закладів із бюджету Городоцького району) в сумі 430,0 тис.грн. та по спеціальному фонду для обласного бюджету Львівської області (спів фінансування на придбання шкільних автобусів) в сумі 900,0 тис.грн., кошти направлено повністю .

     Із передбаченої субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції для м.Львів в сумі 120,0 тис.грн. (за пролікованих хворих) кошти направлено повністю.

      Передбачено субвенцію з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року для Комарнівської міської ради в  сумі 1000,0 тис.грн., кошти профінансовано повністю.

        Із субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано у 2018 році для Комарнівської міської ради 1000,0  тис.грн. та Городоцької міської ради 400,0 тис.грн., план на рік становив 4736,0 тис.грн. .

        За рахунок субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах профінансовано за 2018 рік 3643,1 тис.грн. із передбачених 3700,0 тис.грн на рік .

      Із передбаченої субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 678,9 тис.грн. кошти повністю направлено Городоцькій міській раді для придбання житла для 2-х дітей сиріт .

      На інші субвенції з місцевого бюджету за 2018 рік направлено 4412,8 тис.грн. ( для Великолюбінської ОТГ- 468,9 тис.грн., субвенції з обласного бюджету на мікропроекти – 1766,9 тис.грн., субвенції з обласного бюджету згідно комплексної програми розвитку територій – 157,0 тис.грн., субвенція з районного бюджету Дубаневицькій сільській раді на виготовлення містобудівної документації – 20,0 тис.грн., субвенція обласному бюджету на утримання Великолюбінської міської лікарні – 2000,0 тис.грн., ) із передбачених на рік 4349,5  тис.грн., по спеціальному фонду на інші субвенції при плані 1243,8 тис.грн. на рік  направлено за  2018 рік кошти в сумі 1190,7 тис.грн. (кошти обласного бюджету на спортивні майданчики м.Городок, с.Суховоля, с.Мшана – 650,0 тис.грн., субвенції з обласного бюджету згідно комплексної програми розвитку територій – 470,2 тис.грн., субвенція з районного бюджету Городоцькій міській раді на співфінансування придбання житля дітям сиротам – 70,5 тис.грн.) .

      На субвенцію з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів передбачено по спеціальному фонду 2182,1 тис.грн., за 2018 рік  направлено 1998,6 тис.грн. 

    Із передбаченої субвенції по спеціальному фонду районного бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 488,0 тис.грн. кошти  2018 рік  не направлялися .

 

Наразі нема вмісту класифікованого цим терміном.